Harmonogram egzaminów zawodowych

styczeń - luty 2018

Nawigacja

Facebook

Nasze cele

Kształcimy w zawodach i specjalnościach na miarę potrzeb współczesnego rynku pracy w zawodach robotniczych i technikalnych.

Wg barometru zawodów dla województwa zachodniopomorskiego przygotowanego przez niezależną instytucję, 50% zawodów, które na rynku pracy są deficytowe (mniej absolwentów kończy dany kierunek niż jest miejsc pracy) oferuje nasza szkoła. Zawodów w równowadze oferujemy 25% (w tych zawodach każdy absowlent ma szansę na znalezienie pracy).

Jednak wszystkie nasze zawody w równowadze mają dodatkowe umiejętności, które są deficytowe, np. technik budownictwa jest zawodem w równowadze, ale już jako kierownik budowy jest zawodem deficytowym (technik budownictwa od roku 2012 może być kierownikiem budowy).

Sukces

Nauczamy tak, aby nasi uczniowie odnosili sukcesy na rynku pracy i w życiu zawodowym, ale dbamy również o to, aby umieli odnaleźć się społecznie!

Każdy absolwent, oprócz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie ma szansę na dodatkowe kwalifikacje zdobywane na kursach, tj. kurs prawa jazdy kat.B, kurs operatora wózka widłowego, kurs operatora koparko-ładowarki, kurs spawalniczy, kurs elektro-energetyczny SEP, itp.

Klasa technologii drewna jest objęta patronatem firmy KRONOSPAN. Firma jest również zainteresowana objęciem patronatem klasy technika pojazdów samochodowych i sponsorowaniem dla uczniów tej klasy kursów prawa jazdy kat. C+E oraz kursu kwalifikacyjnego kierowcy zawodowego.

W trakcie nauki prowadzimy również dodatkowe, zakończone certyfikatami szkolenia.

Niedziela 21.01.2018

Zagraniczne praktyki

Uczniowie kształcący się na kierunkach samochodowych w ubiegłych latach odbyli staże we Włoszech, w Niemczech i w Czechach.

W ubiegłym roku szkolnym, we wrześniu uczniowie uczący się na kierunkach samochodowych odbyli staż we Włoszech. W październiku, również we włoskiej Follonice praktykowali uczniowie architektury krajobrazu. W listopadzie uczniowie technologii drewna odbyli staż w Granadzie w Hiszpanii. W grudniu uczniowie energii odnawialnej pozytywnymi wynikami egzaminów zakończyli staż w Sewilli w Hiszpanii, a w marcu kolejna grupa uczniów z architektury krajobrazu wróciła z Granady.

Zakończył się właśnie wyjazd uczniów technologii drewna na staż do Granady. Nowe umiejętności, nowa kultura, cudowne wspomnienia...

W bieżącym roku szkolnym oraz roku następnym, kolejne grupy uczniów kierunków budowlanych, technologii drewna, samochodowych oraz elektronicznych wyjadą na staże do Hiszpanii. To już pewne!

Więcej informacji w zakładce "Staże zagraniczne dla uczniów"

Aktualności

Galeria zdjęć

Mapa